Ulkona ympärilleen katsoessa havaitsee useita ihmisiä jotka kulkevat tai istuvat pää kumarassa puhelinta näpyttäen. Erillaisien älylaitteiden käyttömäärät lisääntyvät ja etenkin nuorisolle ne ovat jo jokapäiväinen käyttöesine.
2016 tehdyssä kyselyssä 13-29 vuotiaat Suomessa asuvat nuoret ilmoittivat käyttävänsä 21-30 tuntia internettiä viikossa, josta n. 15 tuntia sosiaalista mediaa. Pääasiallinen käyttöväline oli kyselyn mukaan älypuhelin. Nuorten tietokoneiden käytön seurantatutkimuksessa ilmenee, että selkä, niska ja hartia kivut ovat yleistyneet 80 luvulta 2010 luvulle siirryttäessä. Joka neljäs yläkouluikäisistä kärsii jo niska ja hartia kivuista viikottain ja 10% lähes päivittäin.
Tietokoneiden käyttö on jo yhdistetty vaivoihin ja jo 1-2 tunnin päivittäinen käyttö altistaa nuoret niska ja hartia kivuille sekä 4-5 tunnin käyttö alaselkäkivuille.

Tietokoneet ja älylaitteet ovat tätä päivää joten niiden käytön kieltämisen sijaan on tärkeää huomioida niiden oikeaoppinen käyttö, ergonomian kannalta tarkasteltuna. Nuorille suunnattu ergonomian opastus on vasta ottamassa ensi askeliaan, vaikka käyttömäärät lähestyvät jo toimistotyöläisten päätteellä oloaikoja ja heidän ergonomiastaan on jo runsaasti oppaita sekä opastusta.
Kyyristelevässä lapsessa piilee terveyspommi joka on tutkimuksissa ja fysioterapian vastaanotoilla tunnistettu ja onkin alettu jo puhumaan nuorten someniskasta.

Lapset ja nuoret olisi saatava itse miettimään ja ennen kaikkea tiedostamaan oma toimintansa älylaitteita käyttäessä. Koska laitteita käytetään monissa arjen tilanteissa, ei vanhempi tai opettaja voi olla kokoajan opastamassa ja huomauttamassa nuoren ergonomiasta, vaan nuoren on itse tiedostettava se. Vanhempien vastuulla on kuitenkin että lapsi/nuori ymmärtää hyvän ergonomian tärkeyden ja kiinnittää siihen itse huomiota arjessaan.

Yleinen pään etukumara asento kiristää kehon etupuolen lihaksia, etenkin kaulan ja rintakehän alueella, kun taas selän puolen kudokset joutuvat venymään. Jatkuva tämän kaltainen rasitus muokkaa kehoa pikkuhiljaa, jolloin normaali ryhti alkaa muokkautumaan kohti kyseistä asentoa.
Istuma- ja seisoma-asennossa tulisi nostaa puhelin suun korkeudelle, tukemalla kädet omaan vartaloon. Tällöin niskan on mahdollista olla neutraaliasennossa jolloin edellä mainituilta kaulan ja niskan rasituksilta vältytään.
Koska varsinkin pitkä yhtäjaksoinen rasitus altistaa kehon kyseisille ongelmille, olisi asentoa vaihdettava mahdollisimman usein ja tauottaa laitteen käyttöä, jolloin myös silmät pääsevät hetkeksi lepäämään.

Paras keino estää tulevaisuuden, älylaitteiden käytöstä johtuvat ongelmat on hyvän ergonomian ja työtapojen opettelu sekä sisäistäminen päivittäisessä arjessa. Vahempien vastuu onkin pitää huoli että näitä taitoja opetellaan jo pienestä pitäen jotta niistä saadaan nuorelle luonnollinen tapa toimia.
Vinkkejä ja oppaita someniskan välttämiseksi on jo joitakin olemassa ja fysioterapeutit ovat näiden asioiden asiantuntijoita joiden puoleen voi kääntyä.

Ryhdillä ruutuilemaan

Reumaliiton Somejumppie