Ihminen on tapojensa uhri. Kaikilla ihmisillä on omat tapansa ja tottumuksensa siitä miten arki pyörii ja miten tiettyjä asioita tehdään. Nämä tavat ja tottumukset muokaavat arkea jossa elämme ja tätä kautta myös meitä.

Kun ajatellaan terveyttä ja hyvinvointia sekä siihen vaikuttamista on omien tapojen ja tottumuksien tutkiminen avain asemassa. Niitä muokkaamalla ja ne tiedostamalla pystytään vaikuttamaan isolta tuntuviin asioihin, pienillä muutoksilla.

Usein takaraivosta löytyy jokin asia mihin haluaisi muutosta. Stressi, yleiskunto, ylipaino, kohonneet kolesterolit tai muu vastaava seikka. Yleisin tapa vaikuttaa kyseisiin seikkoihin on aloittaa jonkin asteinen kuuri tai lakko. Nämä tavat perustuvat tahdonvoimaan ja niiden toteuttaminen eroaa yleensä paljon normaalista arjesta. Tämän takia rajallisen tahdonvoiman hiipuessa, palataan jonkin ajan kuluessa helposti takaisin vanhaan tapaan toimia.

Muutoksen sisällyttäminen osaksi jo olevia tapoja on pysyvämpi tapa kuin kuurit ja lakot, sillä tällä tavoin muutoksesta tulee ajan kanssa automaattinen tapa toimia. Oletkin varmasti kuullut sanottavan että jokin asia pitäisi ottaa tavaksi, mutta miten se käytännössä tapahtuu?

 

Ensiksi pitää olla jokin tavoite mihin halutaan pyrkiä. Sitten pitää miettiä se pieni keino tai muutos millä tähän tavoitteeseen voidaan pyrkiä. Sen jälkeen jokin olemassa oleva tapa joka toistuu arjessa tasaisesti, johon tämän uuden muutoksen voisi yhdistää. Tärkeää on että tämä uusi keino tai muutos yhdistetään aina jo olemassa olevaan tapaan ja tottumukseen.

Otetaan yksinkertainen esimerkki. ”Unohdan juoda vettä päivän aikana ja usein tulee juoduksi melkein ainostaan kahvia”. Esimerkki on helppo sillä lauseessa on jo itsessään kaikki kolme tarvittavaa asiaa. Tavoite eli vedenjuomisen lisääminen. Muutos eli veden säännöllinen juominen päivittäin. Olemassa oleva tapa, johon muutos yhdistetään, eli kahvin juonti.

Kahvin juominen pitkin päivää on siis olemassa oleva tapa johon veden juominen halutaan yhdistää. Sitten ajatellaan miten veden juominen yhdistetään kahviin, onko helpompaa kahvin kaatamisen yhteydessä hörpätä vettä vai ottaa kahvin rinnalle lasillinen vettä? Sitten asetetaan jokin muistutus tästä muuttuneesta tavasta, kuten post it lappu tai vesilasi kahvimukin viereen tai jotakin vastaavaa joka kiinnittää huomion. Sitten vain ryhdytään toistamaan tätä uutta tapaa, sen suuremmin ajattelematta. Toistoa tarvitaan kuudesta kerrasta muutamaan kuukauteen, riippuen tavasta ja muutoksesta, jonka jälkeen uusi asia on automaattinen osa totuttua tapaa. Jos ja kun opetteluun tulee repsahdus ja jokin kerta veden juonti unohtuu, ei se ole katastrofi kunhan tavan opetteluun palataan mahdollisimman pian jolloin automatisoituminen jatkuu siitä mihin se jäi. Kannattaa myös muutosta tehdessä asennointua niin, että repsahdus tulee jossakin vaiheessa, sillä se kuuluu osana uuden opetteluun. Näin on helpompi palata takaisin opettelemaan uutta, koska repsahdus ei ole epäonnistuminen, vaan osa uuden opettelua.

Sama käytäntö toimii myös esimerkiksi liikunnan suhteen. Ensiksi mietitään mitä liikuntamuotoa haluaa ja ennen kaikkea voi ryhtyä tekemään. Sitten mietitään arjen tapa johon liikunnan voisi yhdistää. Eli jälleen mietitään tavoite sekä keino/muutos millä siihen päästään ja olemassa oleva tapa johon tämä muutos sisällytetään.

Onko lapsilla harrastus johon heidät vien joka viikko ja jonka aikana voisin itse liikkua? Onko jonain arkipäivänä mahdollisuus lähteä lenkille kun lapset katsovat pikkukakkosta? Voisinko tehdä pienen kotijumpan tai venyttelyn kun katson telkkarista viikottaisen ohjelmani?

Jos ajatellaan vaikkapa tätä lenkin ja pikkukakkosen yhdistämistä voi alun opettelun ja toistamisen kautta tulla tavasta niin automaattinen että pelkkä pikkukakkosen tunnari saa sinulle aikaan ajatuksen lenkkeilystä.

Tälläisien olemassa olevien tapojen tunnistamisilla ja muokkaamisilla, pystytään ajan kanssa tekemään suuria muutoksia omaan hyvinvointii ja arkeen. Koska alun toisto vaiheen jälkeen uusi tapa on automaattinen, tulee muutos ilman suuria ponnisteluja vaativia kuureja sekä lakkoja.

Aloita yhdestä helposta tavasta jota muokkaat paremmaksi. Sen opittua valitset uuden, vähän erilaisen ja ehkäpä jo hiukan isomman muokkauksen. Hetken päästä voi kasassa olla jo niin kuntoon, painoon, terveyteen sekä jaksamiseen vaikuttavia hyviä tapoja, joilla on yhdistettynä suuria vaikutuksia sinuun, arkeesi sekä ympärillä oleviin ihmisiin.